Parkeerbeleid Binnenstad Oudewater wordt besproken in Forum Ruimte op 6 juli

Martine van Dijk 24-06-2021
771 keer bekeken

Op dinsdag 6 juli wordt het Parkeerbeleid Binnenstad Oudewater 2021 met bijbehorende documenten besproken tijdens het Forum Ruimte van de gemeenteraad. Deze vergadering is het inspraakmoment voor inwoners en andere belanghebbenden.

Als het forum het voorstel voldoende vindt als bespreekstuk, beslist de gemeenteraad van Oudewater op donderdag 15 juli over het Parkeerbeleid voor de binnenstad.

Als het voorstel wordt vastgesteld door de gemeenteraad op 15 juli, wordt het beleid geïmplementeerd. Naar verwachting duurt het doorvoeren van de maatregelen ongeveer een jaar. Het parkeerbeleid moet ervoor zorgen dat er efficiënt gebruik wordt gemaakt van de schaarse parkeerruimte, het winkel- en woongebied wordt beschermd, lasten worden verdeeld over de verschillende doelgroepen en de veiligheid en bereikbaarheid worden gewaarborgd. 

Inspraakmoment inwoners en belanghebbenden

Inwoners of andere belanghebbenden die willen reageren op het voorstel, hebben de mogelijkheid om zich aan te melden voor het Forum Ruimte. U kunt meespreken tijdens de forumvergadering. Aanmelden kan voor 12.00 uur op de dag van de vergadering (6 juli a.s.) bij de griffie via: griffie@oudewater.nl.

Meer informatie over het parkeerbeleid, leest u hier.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen